Sunday, February 17, 2019

मैत्री

नेहा आणि प्रतीक ची ओळख नेहाच्या एका मैत्रिणी मुळे झाली होती  !  एका कार्यक्रमात दोघे भेटले होते .तिथे ही दोघांमध्ये खूप गप्पा झाल्या आणि तिथेच  आपापल्या फोन नंबर ची देवाण घेवाण झाली .
     प्रतीक शी बोलयला तिला खूप आवडायच ! Whatsapp वर msg , कॉल रोज अगदी न चुकता ! तो ही तिला कधीकधी ए रडकी , ए खडूस काही ही म्हणायचां . तिला ही आवडायचं त्याने तस म्हटलेलं ! तिचा स्वभाव च तसा होता , खूप हळवा आणि संवेदनशील ! आनंद झाला तरी डोळे भरून यायचे , कोणी तिच्या कडून दुखावलं तरी डोळे भरून यायचे !
   पण तितकीच कणखर ही होती . स्वतःवर , स्वतःच्या निर्णयावर तिचा विश्वास होता ! बोलण्यात एक धार होती , चाणाक्ष नजर होती ! स्पष्टवक्तेपणा हा तिचा गुण म्हणावा की दुर्गुण ? पण त्या मुळे कधी कोणी दुखावलं जायचं तर कधी त्याच कौतुक होऊन तीच वागणं बरोबर आहे अशी पावती मिळायची !
   त्याला हाच तिचा गुण जास्त आवडायचा ! जे काय असेल ते स्पष्ट आणि मनमोकळं बोलणं! राग आला तर राग ही व्यक्त करायची . त्याच्याबद्दल  काही वाटलं तर ती भावना ही मोठ्या मनाने व्यक्त करायची ! कधी वाद घालून , भांडून ही ती तीच म्हणणं मांडायची आणि त्याला पटवायची ! पण  बोलताना त्याने किंवा तिने गैरशब्दाचा वापर कधीही केला नाही . अस वागून प्रत्येकवेळी ती त्याच्या वरचा हक्क च दाखवायची. हेच तीच वागण त्याला आवडायचं आणि म्हणूनच तो ही  तिच्या जवळ येत गेला !
     त्या दोघांमध्ये ओढ होती कुठली अस नव्हतच !दोघे ही matured होते , समंजस होते , स्वतःच बरवाईट कळणारे होते !  तिचा स्वभाव थोडा हट्टी आणि जिद्दी होता आणि त्याचा शांत , संयमी ! विरुद्ध स्वभाव पण तरीही दोघांचं छान जमायचं .एकमेकांशिवाय , एकमेकांना बोलल्या शिवाय करमायच नाही !
       ते दोघे एकमेकांत गुंतले होते ही आणि नव्हते ही ! आपापली space  जपुनच त्यांचं वागणं होत !
         पण तिथे त्यांच्यात प्रेम हा विषय कधीच नव्हता आणि तस बोलणं ही नसायचं !
       प्रतीक च्या आयुष्यात अश्यातच  अजून एक मुलगी आली " तन्वी"  ! त्याच्या च ऑफिस मध्ये नवीनच जॉईन झाली होती . दिसायला  नेहा पेक्षा उजवी नव्हतीच पण हुशार होती नेहा पेक्षा  स्मार्ट होती ! तीच बोलणं , वागणं  प्रतीक ला तिच्या कडे आकृष्ट करत होत .तिच्या बद्दलच्या त्याच्या भावना नेहा पेक्षा खूप वेगळ्या होत्या हे त्याला जाणवायला लागलं होत . कारण तो आजकाल नेहा पेक्षा तन्वी ला जास्त वेळ देत होता ! त्यालाही मनातून हे जाणवायचं की आपण आजकाल नेहाशी पहिल्या सारख बोलत नाही , कॉल नाही , msg करत नाही !  आणि तीही बिचारी काही न बोलता समजून घेते ! पण हे किती दिवस चालणार ? त्याला स्वतःलाच वाटलं , आपण नेहा पासून लांब जातोय , तिला टाळतोय ! तन्वी मध्ये जास्त गुरफटलो आहोत !
       प्रतीक ची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर झाली होती ! त्याला एक मैत्रीण म्हणून नेहा हवी होती आणि प्रेयसी म्हणून तन्वी !  काय करावं नेहाशी कस बोलू काय सांगू तिला ?  तिला तन्वी बद्दल सांगू का ? तिला काय वाटेल ? तिने आपल्या बद्दल काय विचार केला असेल?  ह्या आणि अश्या बरयाच प्रश्नांनी प्रतीक ला सैरभैर केलं होतं ! पण निर्णय घ्यायचा होता आणि तो नेहाला लवकर  सांगण गरजेचं होतं !
        नेहाला ही आजकाल प्रतीकच्या वागण्यातला बदल जाणवत होता ! पण तो स्वताःउन काही सांगत नव्हता म्हणून तिला ही वाटलं कुठल्या कामात bussy असेल म्हणून जास्त बोलत नसेल ! पण तिला त्याची इतकी सवय झाली होती की त्याला कुठलं काही सांगितलं नाही तर तिला चैन पडायची नाही आणि आजकाल तर त्याच बोलणं , कॉल , msg सगळं च कमी झालं होतं !
       नेहा ला ही जाणवलं होत आपण प्रतीक मध्ये  गुंतलो आहोत . हेच का प्रेम ? ह्यालाच म्हणतात का प्रेम ? स्वतःलाच तिने विचारल आणि लाजली !
     आज ती आरश्या समोर उभी राहून हेच ठरवत होती . प्रतीक ला आज आपण  propose डे च निमित्त साधून  propose करू ! मनातल्या मनात ति आपल्याच  ह्या घेतलेल्या निर्णयावर  खूप आनंदली आणि सुखावली होती !
    आज प्रतीक ने ही ठरवलं होतं  त्याच्या मनातलं नेहाला सांगावं . त्यासाठी तिला कॉल करून आज तो तिला भेटायला बोलावणार होता ! विचार करत च होता की तिकडून नेहाचा कॉल आला ! काय रे किती दिवस झाले तुझा कॉल नाही , कधी तरी gm , gn चा msg करतोस ! आजकाल आठवण येत नाही वाटत मैत्रिणीची ! कोणी दुसरी भेटली की काय अस मुद्दाम बोलून त्याला बोलत करत होती !
       प्रतीक क्षणभर गोंधळला , त्याला वाटलं खरंच नेहाला काही कळलं तर नसेल न माझ्या आणि तन्वी बद्दल ? पण माझ्या शिवाय तिला सांगणार कोण ? स्वतःशीच पुटपुटला ! तिकडून नेहा विचारत होती  , अरे मी काय विचारते प्रतीक ? कुठे लक्ष आहे तुझं ?
नाही ग अस काही नाही , ऑफिस मधून msg आला होता तो चेक करत होतो अस म्हणून वेळ मारून नेली त्याने ! नेहा मला तुला काही संगायच आहे !आपण आज भेटायचं का ?  अरे वा प्रतीक मी पण हेच म्हणार होते ! बघ आपले विचार किती जुळतात न ,अस म्हणून हसली आणि त्याला विचरलं बोल कुठे भेटायचं सांग ?
आपल्या नेहमीच्या च ठिकाणी भेटू ग!  छान डिनर घेऊ , चालेल न तुला नेहा . हो रे चालेल त्यात काय , ह्या आधी ही आपण बरेच वेळा गेलोय की ! तर चल मग मी 7 वाजता त्या रोजच्या table च आपलं बुकिंग करून ठेवते ! नको नको आज तू नको मी करतो , आज माझ्या कडून पार्टी ! ओके प्रतीक भेटू मग , चल बाय !
            इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या .बरेच दिवस न भेटल्या मूळे नेहाचा राग साहजिक होता ! पण आज प्रतीक कडे त्याला उत्तर नव्हतं ! तो शांत च होता !
काय झालं प्रतीक ? आज बोलत का नाहीस ? त्याला काय आणि कसं सांगावं कळत नव्हतं !
काही नाही ग नेहा ,कामाचा व्याप वाढलाय आणि त्याच टेन्शन आहे ! कशी तरी वेळ मारून नेली प्रतीक ने .पण हे सांगताना त्याने नेहा कडे अजिबात बघितलं नाही ! त्याची हिम्मतच होत नव्हती तिच्या कडे बघून बोलयची !
      प्रतीक मला तुला काहि तरी सांगायचंय !
बोल न नेहा , मला ही तुला सांगायचंय , पण आधी तू सांग !
      अगदी पहिल्यांदा त्याच्याशी बोलत असल्या सारख त्याची नजर चुकवत थोडं लाजत नेहाने तिच्या मनातलं सगळं सांगितलं ! प्रतीक ऐकतोस न !अस तिने म्हटल्यावर तो भानावर आला ! त्याला काय बोलावं सुचेना . आपलं आणि तन्वीच हिला सांगितलं तर ही कशी react होईल याची त्याला भीती वाटत होती ! मनाशीच पुटपुटला , किती उशीर केलास नेहा , लवकर का नाही सांगितलंस ?
           नेहा ने ओळखलं ह्याच्या मनात नक्कीच दुसरी कोणी तरी असणार ! म्हणूनच ह्याला आता आपल्याला कस सांगावं अस वाटत असेल ?
 काही बोललास का प्रतीक ?
 काही नाही ग कुठं काय  !
         नेहा  खुर्चीवरून उठली आणि त्याच्या जवळ गेली . हळूच त्याच्या केसातून हात फिरवला आणि विचारलं कोण आहे ती प्रतीक ? 
    हे वाक्य ऐकून प्रतीक चे डोळे भरून आले .नेहा कस ओळ्खलस तू ?  अरे वेड्या मी तुला 4 वर्ष झाले ओळखते ! तुझ्या मनात काय आहे ? तू का शांत आहेस? हे मी तुझ्या नुसत्या msg मधून ही बरेच वेळा मी ओळखलं आहे , तू सांगितलं नाहीस तरी ते जाणवायचं मला . तुही म्हणायचास कस काय ओळ्खतेस ग तू नुसत्या माझ्या msg मधून ? पण प्रत्येक वाक्यातून तुझ्या मनातल माझ्या पर्यंत पोचायचं !
       पण वेड्या आज माझ्याकडे  पर्याय नव्हता . तुझ्या कडून हे काढून घेण्याशिवाय .म्हणून आज तुला इथे बोलावून विचारावं वाटलं आणि माझी शँका खरी निघाली ! अजिबात वाईट वाटून घेऊ नकोस , मला अजिबात राग आलेला नाही किंवा वाईट ही वाटलेलं नाही .उलट आनंद च झाला तू कोणाच्या तरी प्रेमात पडलास!
      चेहऱ्यावर खोटं हसू आणि पाणावलेल्या डोळ्यांनी त्याला म्हणाली  अरे वेड्या ,  मला वाटलं माझ्या सारख्या जिद्दी आणि हट्टी मुलीच्या प्रेमात पडतोस की काय ?
अस म्हटल्यावर प्रतीक ला ही संकोचल्या सारख वाटलं ही मुद्दाम तर अस म्हणत नसेल न अशी शंका आली त्याला ही ! काही काय ग नेहा , तू खूप छान आहेस! कोणी ही तुझ्याही प्रेमात पडेल ! अस म्हणून प्रतीक थोडं वर वर हसला , पण तेच वाक्य पकडत  नेहा त्याला  म्हणाली , मग तूच का नाही पडलास प्रतीक ? अस म्हणून जोरात हसायला लागली ! पण ते हसणं नसून आतून रडणं होत ! प्रतीक ला ते जाणवलं पण तो काहि बोलला नाही !
  नेहा डोळे पुसत जागे वर येऊन बसली आणि म्हणाली , प्रतीक आत्ता  मी जे  तुला माझ्या मनातले ,तुझ्या विषयी जे  सांगितलं ते खोटं होत रे ! मला तुझ्या मनातलं काढून घ्यायचं होत म्हणून तस सांगावं लागलं ! हे सांगताना नेहाचा आवाज खूप गदगदला होता , प्रतीक ला ही ते जाणवलं पण तो काही बोलला नाही !  नेहाला ही वाटलं होतं एकदा शेवट च प्रतीक ने तिला जवळ घ्यावं आणि सॉरी म्हणावं !
       दोघानी  कसे तरी थोडं थोडं खाऊन घेतलं आणि उठले .चल रे प्रतीक , मी निघते अस म्हणून नेहाने बाजूच्या खुर्ची वरची पर्स उचलली आणि चालायला लागली !

   अग थांब न , नेहा चल मी तुला सोडतो घरी ! बराच उशीर झालाय !
 
     नको प्रतीक जाईन मी ! आता सवय करावी लागेल मला एकटीला जायची ! इतकच कसबस  बोलली आणि
 त्याच्या कडे न पाहताच डोळे पुसत त्याला बाय केला.

        थोडं पुढे गेली पण तिलाच राहवलं नाही परत मागे फिरली आणि प्रतीक sss म्हणून त्याच्या गळ्यात पडून रडली ! प्रतिक फक्त निश्चल उभा होता.......
    तो ही मनातल्या मनात तिला सॉरी म्हणत होता ......

                                                                                                                          आरती 🖋....

No comments:

Post a Comment